0

مقررات آزمون ها

توجه

لطفا قبل از شروع آزمون (اگر قبلا در سایت ثبت نام کرده اید) وارد سایت شوید و (اگر قبلا ثبت نام نکرده اید) اکنون ثبت نام کنید. (راهنمای ثبت نام)

تاریخ آزمون: پنجشنبه   09/02/1400

گروه طبیعت گردی

شروع آزمون: 17:00.   ((پس از پایان آزمون هر درس میتوانید درس دیگر را شروع کنید))

گروه ایرانگردی و جهانگردی

شروع آزمون: 18:30.   ((پس از پایان آزمون هر درس میتوانید درس دیگر را شروع کنید))

((در صورت دیر کردن برای شروع آزمون نگران نباشید. به شما فرصت داده خواهد شد که آزمون را به پایان برسانید))

کارنامه ی شما پس از آزمون برای شما ایمیل می گردد.

در صورت بروز مشکل در ثبت نام یا ورود با شمارۀ 09365881919 آقای کهنسال تماس بگیرید.