0

مقررات آزمون ها

توجه

لطفا قبل از شروع آزمون (اگر قبلا در سایت ثبت نام کرده اید) وارد سایت شوید و (اگر قبلا ثبت نام نکرده اید) اکنون ثبت نام کنید. (راهنمای ثبت نام)

گروه طبیعت گردی

چهار شنبه   13/05/1400

ساعت شروع آزمون   16:00

گروه مدیر فنی بند ب

پنجشنبه   14/05/1400

ساعت شروع آزمون   16:00

((برای کسانی که آزمون نداده اند))

((در صورت دیر کردن برای شروع آزمون نگران نباشید. به شما فرصت داده خواهد شد که آزمون را به پایان برسانید))

کارنامه ی شما پس از آزمون برای شما ایمیل می گردد.

در صورت بروز مشکل در ثبت نام یا ورود با شمارۀ 09365881919 آقای کهنسال تماس بگیرید.