0

مقررات آزمون.

توجه

لطفا قبل از شروع آزمون ابتدا بر روی گزینۀ ثبت نام کلیک کرده مشخصات خود را وارد کنید. (بالای صفحه)

در دفعات بعد در صورت ثبت نام قبلی، بر روی ورود به پنل کاربری کلیک کرده و وارد سایت شوید.

سپس برای شروع آزمون بر روی آزمون های زیر کلیک کنید.

فراگیران دوره راهنمایان طبیعت گردی

روز سه شنبه   05/11/1400

ساعت: 17:00 الی 18:30 

فراگیران دوره ایرانگردی و جهانگردی

روز پنجشنبه    1400/10/30

ساعت: 17:00 الی 17:30 

فراگیران دوره مدیر فنی بند ب

روز سه شنبه    1400/11/05

ساعت: 17:00 الی 18:30 

در صورت شروع با تاخیر آزمون نگران نباشید. به شما وقت کافی داده خواهد شد

در صورت داشتن سوال یا بروز هرگونه مشکل یا شماره 09365881919 آقای کهنسال تماس بگیرید